REGISTRATIE DOCENTENINSTRUCTIE DIGIVITALER

Tijdens de Docenteninstructie DigiVitaler is het belang van zorgvuldige omgang met de privacy van cursisten aan bod gekomen. Deze zorgvuldige omgang betekent dat u zich als docent aan een aantal gedragsrichtlijnen moet houden om de DigiVitaler-lessen te mogen geven. Stichting Digisterker certificeert docenten die aan de docenteninstructie hebben deelgenomen en zich aan deze richtlijnen conformeren.

Ter afsluiting van de Docenteninstructie DigiVitaler ontvangt u per post van Stichting Digisterker een certificaat. Met uw certificering bent u bevoegd om DigiVitaler-lessen te geven bij organisaties die beschikken over een DigiVitaler-licentie. U ontvangt ook de brochure Didactische aanwijzingen voor de docent, waarin de gedragsrichtlijnen rondom zorgvuldige omgang met de privacy van cursisten nader worden toegelicht en ook nog dieper wordt ingegaan op de verschillende rollen die u kunt spelen als docent.

De gegevens die wij hieronder van u vragen, zijn noodzakelijk om u te kunnen opnemen in het Digisterker-docentencertificeringsregister en om u het certificaat te kunnen sturen. Periodiek zullen wij deze gegevens gebruiken om te controleren of uw gegevens nog actueel zijn.

Vul hieronder uw gegevens in.

REGISTRATIEFORMULIER

Lees in onze privacyverklaring hoe Stichting Digisterker omgaat met uw persoonsgegevens.