PRIVACYBELEID

DigiVitaler valt onder het privacybeleid van Stichting Digisterker. Vandaar dat hier verwezen wordt naar de Privacyverklaring van Stichting Digisterker. Hieronder volgen enkele aanvullingen, specifiek voor deze website/lesomgeving.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Docent
We verzamelen geen persoonlijke gegevens van docenten. We werken met gepseudonimiseerde inloggegevens. Inlognaam en wachtwoord zijn niet te herleiden tot de individuele docent. Het docentenaccount wordt buiten digivitaler.nl om per mail gestuurd naar de bibliotheekcoördinator van de bibliotheekorganisatie in de gemeente. Deze coördinator geeft het account door aan de docent. De website digivitaler.nl slaat geen data op van de ingelogde docent, zoals zijn of haar resultaten van de quizzen.

Workshopdeelnemer of cursist
We verzamelen geen persoonlijke gegevens van workshopdeelnemers of cursisten. We werken met gepseudonimiseerde persoonsgegevens in de vorm van automatisch gegenereerde inloggegevens, te weten een inlognaam en een wachtwoord. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele workshopdeelnemers of cursisten. De docent downloadt vanaf digivitaler.nl een lijst met deze automatisch gegenereerde workshopdeelnemers- of cursistenaccounts. De docent werkend voor een bibliotheek koppelt buiten digivitaler.nl om de gepseudonimiseerde persoonsgegevens aan individuele leerlingen. Deze koppeling valt daarom onder het privacybeleid van de betreffende bibliotheek. De website digivitaler.nl slaat geen data op van de ingelogde workshopdeelnemer of cursist, zoals zijn of haar resultaten van de quizzen.

De workshopdeelnemer of cursist kan als hij dat wil zijn voornaam toevoegen aan zijn gepseudonimiseerde account. Logt hij vervolgens in met zijn DigiVitaler-account, dan wordt hij welkom geheten onder zijn voornaam. Dit geeft wellicht een prettig gevoel en zo weet hij dat hij het juiste account heeft gebruikt.

Cookies

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login-informatie en schermweergave-opties. Login-cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties één jaar. Als u ‘Herinner mij’ selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt, worden de login-cookies verwijderd.

Uw rechten

Op grond van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als gebruiker van deze website/lesomgeving meerdere rechten. Deze staan in de Privacyverklaring van Stichting Digisterker, paragraaf 11.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of wilt u een beroep doen op wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@digisterker.nl.