DISCLAIMER

De informatie op de website digivitaler.nl is door Stichting Digisterker met zorg samengesteld. Stichting Digisterker kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Stichting Digisterker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Stichting Digisterker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Stichting Digisterker toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Digisterker mag u de inhoud niet voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken.