UITLEG VAN HET PATIËNTENPORTAAL

Wilt u aan uw patiënten laten zien hoe het patiëntenportaal van uw huisartsenpraktijk werkt? Bijvoorbeeld hoe de patiënt medische gegevens kan inzien, een afspraak maakt, herhaalrecepten aanvraagt of online vragen stelt? Dan kunt u gebruikmaken van uitlegfilmpjes en een demo die hiervoor ontwikkeld zijn door Stichting Digisterker.

Er zijn filmpjes met uitleg over het patiëntenportaal MijnGezondheid.net, zoals over de website en over de MedGemak app. Wilt u het portaal demonstreren? Dan kunt u de demo hieronder gebruiken. Om het eenvoudig en overzichtelijk te kunnen uitleggen, zijn in de demo niet alle mogelijkheden en functies van het patiëntenportaal volledig uitgewerkt. De inhoud van de demo is gebaseerd op de gegevens van een fictieve huisartsenpraktijk en van een fictief persoon. U kunt uw uitleg het beste geven aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Voor mensen met lage taal- en digitale vaardigheden, is het patiëntenportaal moeilijk om mee te werken. Ook na uw uitleg zullen ze daar misschien nog moeite mee hebben. Maar wist u dat er in de meeste openbare bibliotheken cursussen aangeboden worden, waarmee mensen hun taal-, digitale- en gezondheidsvaardigheden kunnen ontwikkelen? Daarbij maken bibliotheken bijvoorbeeld gebruik van het lesprogramma DigiVitaler van Stichting Digisterker. Dit lesprogramma gaat over het leren werken met digitale zorg. In het lesprogramma komt het patiëntenportaal aan bod, maar ook het videoconsult en betrouwbare informatieve websites, zoals Thuisarts.nl. Deze video geeft hierop een toelichting en wijst u op de mogelijkheden voor samenwerking met de bibliotheek. U helpt mensen verder, door ze te wijzen op de ondersteuning die bibliotheken kunnen bieden. Met deze promotievideo kunt u daar mensen over informeren.


Wilt u de demo groter op uw scherm laten zien?
Klik dan op het paarse blokje met de 2 pijltjes, links onderaan de demo. Met de Esc-toets op uw toetsenbord maakt u de demo weer kleiner en komt u weer terug op deze pagina.