INFORMATIE VOOR ZORGPROFESSIONALS

Als zorgprofessional weet u dat er steeds meer digitale mogelijkheden komen voor mensen om hun eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En zorgverleners gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak. Maar er is een grote groep van mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Zij missen de benodigde digitale vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Dit levert hen stress op en vormt een barrière om er mee aan de slag te gaan. Terwijl juist deze groep relatief vaker zorg nodig heeft. Zoals ouderen en anderen met een kwetsbare gezondheid.

Bibliotheken helpen bij basisvaardigheden
Met het lesprogramma DigiVitaler pakt Stichting Digisterker dit aan. Het lesprogramma maakt deel uit van het educatieve aanbod van openbare bibliotheken. Zij geven hiermee cursussen of workshops, waarmee mensen meer leren over digitale zorgtoepassingen. Bibliotheken hebben veel ervaring met mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Zij oefenen in kleine groepjes met veel tijd, begeleiding en in een ontspannen sfeer. Deelname aan een les is meestal gratis. Een lidmaatschap bij de bibliotheek is niet nodig.

Samenwerken met de bibliotheek
U kunt uw patiënt of cliënt helpen om meer digitaal vaardig te worden. De bibliotheek is hierbij een geschikte samenwerkingspartner. Bibliotheken werken graag samen met maatschappelijke partners en hebben een breed educatief- en informatieaanbod. Ze hebben vaak een (Digi)Taalhuis waarin lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook hebben de meeste bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waar mensen hulp kunnen krijgen met hun vragen over de digitale dienstverlening van de overheid. De dienstverlening van het IDO verbreedt zich geleidelijk ook naar zorg en gezondheid (preventie) gerelateerde digitale zaken. Bekijk hier verschillende vormen van samenwerking tussen bibliotheken en zorgorganisaties.
Wat kunt u doen?
  • Contact opnemen met uw lokale bibliotheek om te vragen naar hun aanbod basisvaardigheden
  • Uw patiënt/cliënt doorverwijzen naar het aanbod van uw lokale bibliotheek
  • Wanneer mogelijk, in samenspraak met uw lokale bibliotheek, de inhoud van het lesaanbod bepalen. Of tijdens een les toelichting geven over bepaalde vormen van digitale zorg
  • Ambassadeur zijn voor de bibliotheek en haar educatief aanbod. Dit kunt u doen door erover te communiceren binnen en buiten uw zorgorganisatie
Meer informatie?
  • Hulp nodig om met de lokale bibliotheek in contact te komen? Of meer informatie over DigiVitaler gewenst? Neem dan contact op met Chantal Venema: chantal.venema@digisterker.nl of 06-1142 5910
  • Pharos expertisecentrum voor gezondheidsverschillen geeft op deze pagina informatie en tips hoe u als zorgprofessional rekening kunt houden met digitale vaardigheden van uw patiënt/cliënt.
  • Bekijk deze video om te zien hoe bibliotheken patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen helpen met het gebruik van digitale zorg.