VOORBEELDEN VAN LESMATERIALEN DIGITALE ZORG

In het overzicht hieronder ziet u verschillende digitale zorgtoepassingen. Bij elk onderwerp zijn er één of meer videofilmpjes en is er een boekje. Klik op de plaatjes om snel een indruk te krijgen van de onderwerpen en lesmaterialen die in het DigiVitaler-lesprogramma aan bod komen.
Wilt u meer weten of met digitale zorg oefenen? Meld u dan aan voor een workshop of een cursus in een bibliotheek bij u in de buurt.

Online gezondheidsinformatie en voorlichting
Apotheek.nl
Introductie
Thuisarts.nl
Introductie
Online inzage in je gegevens en regelen van je zorg
Coronatest.nl
Introductie testafspraak maken
Demo testafspraak maken
Demo prikafspraak maken
Donorregister.nl
Introductie
Patiëntenportaal huisarts
Uw Zorg online – aanmelden
Uw Zorg online – gebruiken
Uw Zorg online – app
MijnGezondheid.net – gebruiken
MijnGezondheid.net – app MedGemak
Patiëntenportaal ziekenhuis
Introductie
Videoconsult
Introductie
Installeren
Afspraak
Zorg voor jezelf en in je eigen omgeving
Gezondheidsapps
Introductie