Toelichting

Image

Bekijk eerst de DigiVitaler-promo.

DigiVitaler is een initiatief van Stichting Digisterker. Met DigiVitaler wil Stichting Digisterker mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg. Dat is belangrijk, omdat zorgverleners steeds meer digitale zorgdiensten gebruiken om te communiceren met hun patiënten en zorggebruikers.

DigiVitaler is onderdeel van het online educatieve programma van openbare bibliotheken, dat landelijk ingekocht wordt door de Koninklijke Bibliotheek. Via bibliotheken zal dit programma in het voorjaar van 2021 beschikbaar komen en ondersteund worden. De inhoud van het lesprogramma van DigiVitaler sluit aan bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg. We verwachten daarom dat ook zorgorganisaties op termijn een rol gaan spelen in het onder de aandacht brengen en het beschikbaar stellen van DigiVitaler.

Stichting Digisterker
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
Telefoon: 053 2030 062
E-mail: info@digisterker.nl