PGO – Aanvullend lesmateriaal

Er is nieuw aanvullend lesmateriaal beschikbaar! Vanaf heden is er ook lesmateriaal over de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), gebaseerd op informatie van Patiëntenfederatie Nederland.

Met dit materiaal kunt u één van de andere lessen verrijken. Gaat uw les bijvoorbeeld over het patiëntenportaal van de huisarts? Dan kunt u aanvullend ook aandacht besteden aan een PGO naar keuze. Al het aanvullend materiaal is informatief, voorlichtend van aard.

Een PGO is een website waarop u al uw medische gegevens op één veilige plek kunt verzamelen, alleen toegankelijk voor u.