OVER DIGIVITALER

Met DigiVitaler wil Stichting Digisterker mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg. Dat is belangrijk, omdat zorgverleners steeds meer digitale zorgdiensten gebruiken om te communiceren met hun patiënten en zorggebruikers.

De ontwikkeling van digitale zorg past bij andere digitale ontwikkelingen in ons dagelijks leven. We raken steeds meer gewend aan het gebruik van online diensten. We gebruiken internet voor contact met familie en vrienden, voor ons nieuws, voor het doen van online aankopen en voor werk en ontspanning. En we regelen ook steeds meer zaken online, bijvoorbeeld bank- en overheidszaken. Waarom zou je dan je zorgzaken niet ook online kunnen regelen? Zeker als dit gemakkelijk te doen is, het je tijd en geld bespaart en je er betere zorg voor krijgt.

Digitale zorg is ook belangrijk om de toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg in Nederland op peil te kunnen houden. Omdat de bevolking vergrijst, zullen steeds meer mensen zorg nodig hebben en minder mensen in de zorg kunnen werken. De zorg moet om deze reden nog beter worden georganiseerd. Digitale hulpmiddelen zoals het videoconsult, patiëntenportalen en monitoring op afstand maken dit mede mogelijk.

In Nederland is er een grote groep van mensen die moeite hebben om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone. Deze grote groep van mensen willen we met DigiVitaler helpen, door ze goed te informeren en ze te laten leren werken met digitale zorg. Met DigiVitaler brengen we voor deze mensen digitale zorg dichterbij.

DigiVitaler is onderdeel van het online educatieve programma van openbare bibliotheken, dat landelijk ingekocht wordt door de Koninklijke Bibliotheek. De inhoud van het lesprogramma van DigiVitaler sluit aan bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg. Lees ook onze uitgebreide flyer.

Stichting Digisterker
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
Telefoon: 053 2030 062
E-mail: info@digisterker.nl