Aanvullend lesmateriaal

Onder de tegel ‘Meer digitale zorg …‘ vindt u aanvullende lesmaterialen. Dit materiaal is ter verrijking van de andere lessen over digitale zorg. Als u op één van de onderwerpen klikt, vindt u een boekje over het onderwerp, video’s en relevante websites.