Nieuw! Aanvullend lesmateriaal

Onder de tegel
Meer digitale zorg‘ vindt u vanaf heden aanvullende lesmaterialen. Met dit materiaal kunt u één van de andere lessen verrijken. Gaat uw les bijvoorbeeld over het patiëntenportaal van het ziekenhuis? Dan kunt u aanvullend ook kort aandacht besteden aan bijvoorbeeld de app BeterDichtbij. Deze app wordt namelijk in ziekenhuizen door specialisten gebruikt in hun contact met patiënten. Al het aanvullend materiaal is informatief, voorlichtend van aard.