Nieuw aanvullend lesmateriaal

Onder de tegel ‘Meer digitale zorg …‘ vindt u aanvullende lesmaterialen. Er is een nieuwe aanvullende les over ‘Spreekuur.nl‘ toegevoegd. Deze les is te vinden onder de tegel ‘Contact met zorgverlener’. Met dit materiaal kunt u één van de andere lessen verrijken. Al het aanvullend materiaal is informatief, voorlichtend van aard.