Intervisie DigiVitaler

Om gebruikers van het DigiVitaler-lesprogramma in de gelegenheid te stellen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaars vragen te beantwoorden, organiseerde Stichting Digisterker een intervisie, in de vorm van Zoom-sessies. Collega’s van verschillende bibliotheken kwamen samen en deelden met elkaar hun ervaringen over DigiVitaler.  Daarin komen o.a. de volgende rubrieken aan bod:
• Vorm en inhoud van het DigiVitaler-aanbod
• Samenwerking met (zorg)partners
• Promotie/werving en niveau deelnemers
• Werven en opleiden (vrijwillige) docenten
• Kosten/vergoedingen

Klik op onderstaande link voor een verslag en de filmpjes van de intervisie-sessies.
https://digivitaler.nl/digivitaler-intervisie/