DIGIVITALER INTERVISIE

Om gebruikers van het DigiVitaler-lesprogramma in de gelegenheid te stellen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaars vragen te beantwoorden, organiseert Stichting Digisterker intervisie, in de vorm van Zoom-sessies. Deze sessies duren een uur, met ca. 12 deelnemers per keer.

Van de Zoom-sessies maken we video-opnamen. Daarnaast maken we naar aanleiding van de inbreng van de deelnemers een schriftelijke uitwerking.
Daarin komen de volgende rubrieken aan bod:
• Vorm en inhoud lesaanbod
• Samenwerking met (zorg)partners
• Werving en niveau deelnemers
• Werven en opleiden (vrijwillige) docenten
• Kosten en vergoedingen
• Praktijkvoorbeelden DigiVitaler

Uitwerking (juli en september 2022)

Klik hier voor de uitwerking van de intervisiesessies van 7 en 12 juli en 6 september. Door op de link te klikken opent er een nieuw tabblad. De webpagina kunt u zelf bekijken of doorsturen naar geïnteresseerde.

Video-opnamen